NYHED

Invitation til generalforsamling

Kære skolekredsmedlem

Hermed inviteres du til generalforsamling på Sportsefterskolen Aabybro mandag den 24. april 2023, kl. 19.00 i skolens hal. Invitationen kan findes som PDF her

Arrangementet starter med at Aalborg Lufthavns Brass Band vil underholde med fire sange, hvor eleverne vil synge kor på de to:

  • Under stjernerne på himlen
  • Gi’ os lyset tilbage
  • Lyse nætter
  • Livets vej

Efter det musikalske indslag fortsætter den egentlige generalforsamling kl. 20.00 med følgende dagsorden.

Dagsorden generalforsamling SEA 2023

1.​Valg af dirigent
2.​Uddybning af årsberetningen ved formand og forstander
3.​Gennemgang af regnskabet
4.​Indkomne forslag
5.​Valg af bestyrelsesmedlemmer.
På valg er:
– ​Thomas Stentz (genopstiller ikke)
– Anders Hundahl (genopstiller – men villig til at give pladsen videre)
– ​Klaus S. Rasmussen (genopstiller)
– ​Niels Reinhard (genopstiller)
6.​Evt.

Efter ønske kan regnskabet fremsendes, ellers fremlægges det på selve generalforsamlingen.

Af hensyn til efterfølgende tragtement er der tilmelding til generalforsamlingen senest 20. april på mail kontor@sportsefterskolen.dk

Med venlig hilsen
SEA – Sportsefterskolen Aabybro