Bliv klar til din videre uddannelse

​På Sportsefterskolen Aabybro sikrer vi os at du er klar til livet efter efterskole

Ca. 250 elever hvert år.

FÅ ET GLIMT AF LIVET PÅ EFTERSKOLEFÅ ET GLIMT AF LIVET PÅ EFTERSKOLEFÅ ET GLIMT AF LIVET PÅ EFTERSKOLE
FÅ ET GLIMT AF LIVET PÅ EFTERSKOLEFÅ ET GLIMT AF LIVET PÅ EFTERSKOLEFÅ ET GLIMT AF LIVET PÅ EFTERSKOLE
SEASEASEASEASEASEASEASEASEASEA
SEASEASEASEASEASEASEASEASEASEA

Faglighed med bredde

Sportsefterskolen Aabybro er åben for alle elever uanset bogligt niveau. Vi formår både at give dig et løft hvis du har svært ved nogle fag – og vi giver dig udfordringer, hvis du er særlig dygtig i nogle fag.

INFO.INFO.INFO.INFO.
INFO.INFO.INFO.INFO.

På Sportsefterskolen Aabybro går du fra at være elev til studerende.

Mere information om den boglige undervisning

Sportsefterskolen Aabybro er åben for alle elever uanset bogligt niveau. Vi formår både at give dig et løft hvis du har svært ved nogle fag – og vi giver dig udfordringer, hvis du er særlig dygtig i nogle fag.

Elever der har særlige faglige udfordringer eller af anden grund ikke kan følge undervisningen i en almindelig klasse har mulighed for at blive en del af fokusområdet – faglig fokus. Her arbejdes der især med de grundlæggende færdigheder med hovedvægt på dansk, matematik og engelsk. I faglig fokus er der typisk 12-20 elever i en klasse med 1-2 støttelærer i flere lektioner. Det kræver en afklarende samtale for at blive optaget i faglig fokus.

Vi bruger det størst mulige repertoire af pædagogiske redskaber for at give hver elev passende udfordringer.

  • Niveaudeling
  • Læringsstile
  • at du rykker dig både fysisk og mentalt
  • Cooperative learning

På Sportsefterskolen Aabybro vil du ikke være opdelt i forhold til klassetrin, og du vil i din boglige undervisningen være blandt både 9. og 10. klasses elever. Du er derfor ikke 9. klasses elev eller 10. klasses elev når du går på SEA. Du er ganske enkelt elev.

Har du brug for
mere info om linjen?

Elever og lærerne
fortæller

Hør fra vores fantastiske elever og lærere, hvordan den boglige undervisning er.

David

Elev

“Jeg valgte Kenya klassen som jeg synes er spændende. Og jeg ville gerne blive bedre til engelsk som jeg ikke synes var så godt”

Ruth Sørensen

Lærer på SEA

“Vi vil gerne forstærke elevernes udsyn på verden, og give lysten til at udforske den. Vi hjælper eleverne til et interkulturelperspektiv, og give eleverne troen på at de kan gøre en forskel.”

Frederik

Elev

“Jeg ville gerne blive bedre til forskellige sprog og vide mere om verdenen”

Sebastian

Elev

“Jeg synes det er spændende at lærer om andre kulturer og at komme ud at rejse, samt at lærer nye sprog”

Søren Gatzwiller

Lærer på SEA

“Vi udruster dig med ikke blot sprogkompetencer, men også nøglen til at åbne døre til forskellige verdener. Gennem vores undervisning formes ikke kun stærke kommunikatorer, men også globale tænkere og aktive borgere, der er parate til at bygge bro mellem kulturer.”

Bjarke

Elev

“Jeg kan godt lide at man får mere hjælp end i normal folkeskole. Og jeg har haft en masse sport som har givet mig overskud til det boglige”

Yderligere
oplysninger

Alt du behøver at vide om linjen.

Vi har så vidt muligt fælles temaforløb på tværs af fagene. Dette for at få mangefacetterede vinkler på temaet, mest mulig inspiration og dybest viden om temaet.

Vi har fokus på samtaler i grupper samt på den enkelte elevs eget ansvar og deltagelse – og desuden på faglig udfordring på det niveau, eleverne hver især er på.

Vi vil gennem varieret undervisning og differentiering gøre det til en ”sport” at udvikle sit sprog og sine kommunikative kompetencer gennem motivation og stadige udfordringer.​​

Vores forventninger til vores elever her på Sportsefterskolen Aabybro, er at eleverne aktivt bidrager til undervisningen, og er med til at skabe et inspirerende læringsmiljø.

Ligeledes forventer vi at eleverne møder til alt den obligatoriske undervisning og er velforberedte. Et godt læringsrum er noget vi skaber sammen.

På International linje kan man i lighed med de andre boglige linjer tilkøbe en rejse. I forbindelse med vores rejser stræber vi efter, at vores aktiviteter bliver så autentiske som muligt.

Vi prøver at komme så tæt på det liv, befolkningen lever i de respektive lande som muligt. Dette stiller krav til vores elevers robusthed og deres evne til at reflektere over deres egne livsvilkår. Vi har igennem en årrække haft en rejsedestination, der hedder USA – Texas.

Texas-turen indeholder blandt andet: privat indkvartering i forbindelse med et samarbejde, vi har med fodboldklubben ”Texas Spurs” i Dallas, soccer match, besøg på” Love Joy High School” i Dallas og Bowie High School” i Austin, shooting range, ”Bull Creek”, trail ride mm.

Vi arbejder løbende med at udvikle nye rejsedestinationer, der kan perspektivere arbejdet på de boglige linjer, hvorfor der kan være andre supplerende tilbud end det nævnte på dit skoleår.​​