Regler og forventninger

​På Sportsefterskolen Aabybro prioriterer vi det store fællesskab højt. Vi vil være en skole, hvor der er plads til alle og hvor alle uanset udseende, interesser eller holdninger bliver en del af det store fællesskab. Forskellighed er en styrke, hvis man lærer at bruge den. I et stort fællesskab på 250 unge og over 40 voksne kan vi alt når vi arbejder sammen.

Vi forventer, at du…

  • er med til at skabe en skole hvor der er plads til alle
  • vil gøre en indsats for at lære flest mulige elever bedst muligt at kende
  • sammen med de voksne samarbejder om at alle på skolen får det bedst mulige år
  • gøre dit for, at Aabybro bliver et trygt hjem igennem hele efterskoleåret

Selvom vi prøver at skabe en så hjemlig atmosfære som muligt er der forskel på” hjemme hos far og mor” og ”hjemme på efterskolen”. Der er nogle regler som sætter en ramme og som giver forudsigelighed og tryghed for alle, unge og voksne.​

  • Når du går på efterskole, er det både skole og hjem i ét! Det betyder, at du både skal passe din skole med lektier, møde til tiden osv. – men også dine huslige pligter, som du måske allerede nu er en del af derhjemme med hjælp til madlavning og rengøring. På en efterskole er begge dele lige vigtige.
  • Dit værelse på efterskolen er også dit hjem – her skal der være mulighed for ro og privatliv. Der er derfor perioder i løbet af dagen, hvor det kun er de som bor på værelset, der må være på værelset.

Følgende accepteres under ingen omstændigheder og kan straks medføre bortvisning fra skolen.

  • Besiddelse eller nydelse alkohol eller andre rusmidler på vej til og fra samt på skolen
  • Gentagne tilfælde af tillidsbrud
  • Vold, mobning eller truende adfærd.