Præsentation af vores skole

Sportsefterskolen Aabybro er en almen efterskole med særlig fokus på sport. Vi arbejder ud fra et grundtvigiansk livssyn og en demokratisk grundholdning. Gennem dette søger vi at give eleverne livsmod og livsoplysning, og gøre dem til aktive medborgere i såvel det nationale som det internationale samfund.

Skolen har 40 medarbejdere og 240 elever. Eleverne er fordelt på 9. og 10. klasse – hvor ca. 200 elever går i 10. klasse.

Yderligere info

Skolen ligger midt i Aabybro by ca. 20 km nordvest for Aalborg og 15 km fra Vesterhavet ved Blokhus. Aabybro er med knap 7.000 indbygger hovedby i Jammerbugt Kommune og er trafikalt set et knudepunkt med ca. 170 daglige afgange med lokale busforbindelser – der er ca. 4 afgange til Aalborg i timen. Desuden ligger vi 15 minutters kørsel fra Aalborg lufthavn.​​

Skolen har gode fysiske rammer og faciliteter. Elevernes værelser er renoveret løbende over de seneste år, ligesom der er bygget nyt moderne fysiklokale og et stort springcenter. Herudover har skolen en lækker spisesal, foredragssal, dansesal, idrætshal med fuldt mål, fodboldbane, kunststofbane etableret i samarbejde med Aabybro IF, beachvolleybane og en række faglokaler.

Desuden kæmpe fitnessområde med alt fra frivægte, maskiner, kardio, spinning, streetworkout-spot til Calisthenics og crossfit. Golfsimulator og pitch- og putting-green til golfspillere og Aabybro golfklub lige uden for bygrænsen. Til skolen er endvidere knyttet 4 lærerboliger heraf en forstanderbolig.​​

Skolen lægger vægt på at udbyde en boglig undervisning af høj kvalitet tilpasset den enkelte elev. Alle elever har desuden obligatoriske lektioner i gymnastik og dans. Derudover er der hver dag fællestimer og -sang. I den boglige undervisning skal alle elever i 10. klasse vælge en boglig linje. Disse er international (sprog), science (naturfag) og samfund (historie, kultur, politik og medier). Det er efter individuel samtale også muligt at vælge fagligt fokus, hvis man af en eller anden grund har brug for et fagligt løft.

Sport i fokus

Som en af landets førende sportsefterskoler er vores sportslinjer helt centrale, og vi tilbyder følgende muligheder: fodbold, målmand, håndbold, fitness, ski/board, spring og dans.

Der er plads til alle niveauer og vi kan tilbyde udfordringer til både nybegynderen og talentet. For de allerdygtigste sportsudøvere er der mulighed for at blive en del af vores elitekoncept.

Sportsefterskolen Aabybro

Sportsefterskolen Aabybro er en almen efterskole med særlig fokus på sport. Vi arbejder ud fra et grundtvigiansk livssyn og en demokratisk grundholdning.

Ca. 250 elever på skolen hvert år.

OPLEV FODBOLDLINJEN.OPLEV FODBOLDLINJEN.OPLEV FODBOLDLINJEN.OPLEV FODBOLDLINJEN.OPLEV FODBOLDLINJEN.
OPLEV FODBOLDLINJEN.OPLEV FODBOLDLINJEN.OPLEV FODBOLDLINJEN.OPLEV FODBOLDLINJEN.OPLEV FODBOLDLINJEN.
SEASEASEASEASEASEASEASEASEASEA
SEASEASEASEASEASEASEASEASEASEA

Alt du skal vide om SEA

Alt du behøver at vide om SEA.

Vi udbyder desuden en bred vifte af valgfag inden for musik, kreative og praktiske fag samt idræt – også her er der høj kvalitet i undervisningen.

Der tilstræbes en mangfoldig elevgruppe. Vi ønsker således at påtage os et socialt ansvar ved bl.a. også at kunne rumme ressourcekrævende elever og elever med anden etnisk baggrund end dansk, men også elever, der er en del af elitemiljøer.

Vi ser denne forskellighed, som en stor styrke i den enkeltes menneskelige udvikling.

Samværet mellem unge og voksne er af helt central betydning for skolens dagligdag, hvor oplevelser og traditioner er vigtige brikker i arbejdet med eleverne.

Vi er gode til at gennemføre anderledes dage, emneuger og ekskursioner og disse prioriteres højt, idet de er af stor betydning for sammenholdet på det enkelte elevhold.

Samtidig er vi meget opmærksomme på vigtigheden af at have en fast struktur i hverdagen og ikke lave alt for mange opbrud.

Vi har igennem snart mange år prioriteret “mennesker fremfor mursten” hvorfor vi er en af de efterskoler i Danmark som er bedst normeret med flest voksne i forhold til antallet af elever.

Skolen er velrenommeret og har altid haft fuldt elevhold med en ligelig fordeling mellem kønnene. Skolen melder typisk fuldt hus omkring september ca. 1 år før skolestart – vær dog opmærksom på, at der på nogle linjer er fyldt op 3 år frem.

Vi holder enkelte pladser til særlige grupper frem til 1. marts for at sikre mangfoldighed i elevflokken. Her er tale om elever i 9. klasse, flygtninge/indvandrere og elever fra vores samarbejdspartnere inden for elitesport.