Vi tager afsæt
i tre værdier

Sportsefterskolen Aabybros værdigrundlag består af tre fundamentale værdier: Faglighed, Fællesskab og Fremtid.

I samtlige tre værdier indgår fordybelse som en naturlig og nødvendig forudsætning. Værdierne tager afsæt i det individuelle, det fælles og det fremtidige perspektiv.​

Faglighed

​Alle mennesker er unikke, og har derfor også unikke potentialer – faglige, personlige og sportslige. Uagtet eget udgangspunkt kræver den personlige udvikling engagement, både fra det enkelte individ samt de medmennesker vedkommende møder i processen.

Vi betragter muligheden for fordybelse og kvalitet i både det faglige og den personlige relation som værende værdifulde og afgørende i udviklingsprocessen.

Fællesskab

I samværet med andre, udfordres den enkeltes lyst og mod på at tage initiativ i og for fællesskabet. Vi bygger på mangfoldige fællesskaber af forskellige individer, hvor alle er lige men ikke ens.

Vi anser det for værdifuldt, at den enkelte får mulighed for at afprøve egne evner. Fællesskabet fødes når egne behov kan træde i baggrunden for anerkendelse, tilgivelse og omsorg.

Fremtid​

Det enkelte menneskes dannelse skaber basis for gejst og tro på, at et aktivt bidrag til livet gør en forskel.

Mødet med fællesskabet giver passende udfordringer der fremmer robusthed og refleksionsevne, som er essentielle egenskaber at medgive unge mennesker på deres videre vej i samfundet.​