Generel info om boglige linjer

Sportsefterskolen Aabybro er åben for alle elever uanset bogligt niveau. Vi formår både at give dig et løft hvis du har svært ved nogle fag – og vi giver dig udfordringer, hvis du er særlig dygtig i nogle fag.

Antallet af lektioner i de forskellige fag afhænger af valget af boglig linje. Elever i 9. klasse vil have fokus på især at de bliver klar til de afsluttende prøver og samtidig at forberede dem til at blive studerende frem for elever.

Elever der har særlige faglige udfordringer eller af anden grund ikke kan følge undervisningen i en almindelig klasse har mulighed for at blive en del af fokusområdet – faglig fokus. Her arbejdes der især med de grundlæggende færdigheder med hovedvægt på dansk, matematik og engelsk. I faglig fokus er der typisk 12-20 elever i en klasse med 1-2 støttelærer i flere lektioner. Det kræver en afklarende samtale for at blive optaget i faglig fokus.

Vi bruger det størst mulige repertoire af pædagogiske redskaber for at give hver elev passende udfordringer.

  • Niveaudeling
  • Læringsstile
  • at du rykker dig både fysisk og mentalt
  • Cooperative learning

Mere information om linjerne

Elever i 10. klasse skal vælge en boglig linje med et bestemt fokus ud fra deres primære interesse – her kan man vælge mellem:

Hvis man er særlig interesseret i sprog – især tysk/engelsk. Tysk er obligatorisk.

Hvis man er mere til debat, historie, samfundsfag og medier.

Hvis man er mere til naturfag og matematik – fysik/kemi er obligatorisk.

Afsluttende prøver

Hvis du er 10. klasses elev har vi en klar forventning om, at du går op til folkeskolens afsluttende prøver til sommer.