Fokuser på flere sprog
International

​På international linje er engelsk, tysk og kultur vores profilfag

Ca. 70 elever på linjen hvert år.

OPLEV LINJEN.OPLEV LINJEN.OPLEV LINJEN.OPLEV LINJEN.OPLEV LINJEN.OPLEV LINJEN.OPLEV LINJEN.
OPLEV LINJEN.OPLEV LINJEN.OPLEV LINJEN.OPLEV LINJEN.OPLEV LINJEN.OPLEV LINJEN.OPLEV LINJEN.
SEASEASEASEASEASEASEASEASEASEA
SEASEASEASEASEASEASEASEASEASEA

International kort fortalt

​På international linje er engelsk, tysk og kultur vores profilfag, og derfor har engelsk og tysk tre timer ugentligt. I de tre fag styrker eleverne deres kommunikative kompetencer, og der er en tydelig international tråd i undervisningen.

Dansk og matematik er basisfag, hvor eleverne får undervisning i lighed med kravene til Folkeskolens undervisning. Desuden kan fysik tilvælges.

INFO.INFO.INFO.INFO.
INFO.INFO.INFO.INFO.

Tag på international og få lysten til at udfordre verden

Mere information om linjen

Hovedformålet med undervisningen i 10. international boglig linje er at forberede vores elever på de udfordringer, de møder, både fagligt og personligt, når de forlader SEA for at gå på en ungdomsuddannelse.

Vi ønsker at være med til at skabe unge mennesker, som har tilegnet sig stærke kommunikative strategier, stor sproglig parathed samt en udvidet mellemfolkelig forståelse.​

Alle elever uanset linje og valgfag kommer med på skolens fællesrejse, som typisk er en ski camp. Derudover kommer alle elever med på en rejse med deres idrætslinje.

NB: Elever med ski- og boardlinje kan ikke tilvælge yderligere rejser, da disse bruger det tilladte antal rejsedage på deres skiture.

Har du brug for
mere info om linjen?

Elever og lærerne
fortæller om linjen

Hør fra vores fantastiske elever og lærere, hvordan det er at gå på linjen.

David

International

“Jeg valgte international fordi der er Kenya klassen som jeg synes er spændende. Og jeg ville gerne blive bedre til engelsk som jeg ikke synes var så godt”

Ruth Sørensen

Lærer på International

“Vi vil gerne forstærke elevernes udsyn på verden, og give lysten til at udforske den. Vi hjælper eleverne til et interkulturelperspektiv, og give eleverne troen på at de kan gøre en forskel.”

Frederik

International

“Jeg ville gerne blive bedre til forskellige sprog og vide mere om verdenen”

Sebastian

International

“Jeg synes det er spændende at lærer om andre kulturer og at komme ud at rejse, samt at lærer nye sprog”

Søren Gatzwiller

Lærer på International

“Vi udruster dig med ikke blot sprogkompetencer, men også nøglen til at åbne døre til forskellige verdener. Gennem vores undervisning formes ikke kun stærke kommunikatorer, men også globale tænkere og aktive borgere, der er parate til at bygge bro mellem kulturer.”

Mathias

International

“Jeg kan godt lide at der er mere fokus det sproglige, fremfor det skriftlige. Og så synes jeg det er spændende at lærer andre sprog og om andre kulturer.”

Teamet bag linjen

Et godt team for linjen er alfa og omega. Vores team bag linjen glæder sig til at byde dig velkommen.

Ruth Sørensen

Lærer

rs@sportsefterskolen.dk

Lars Pedersen

Lærer & IT-ansvarlig

lp@sportsefterskolen.dk

Pia Andreasen

Lærer

pa@sportsefterskolen.dk

Søren Gatzwiller

Lærer

sg@sportsefterskolen.dk

Mie Ranum

Lærer og dansetræner

mr@sportsefterskolen.dk

Marie Rasmussen

Lærer & fodboldtræner

​ma@sportsefterskolen.dk

Camilla Ranzau

Lærer

cr@sportsefterskolen.dk

Yderligere
oplysninger

Alt du behøver at vide om linjen.

Vi har så vidt muligt fælles temaforløb på tværs af fagene. Dette for at få mangefacetterede vinkler på temaet, mest mulig inspiration og dybest viden om temaet.

Vi har fokus på samtaler i grupper samt på den enkelte elevs eget ansvar og deltagelse – og desuden på faglig udfordring på det niveau, eleverne hver især er på.

Vi vil gennem varieret undervisning og differentiering gøre det til en ”sport” at udvikle sit sprog og sine kommunikative kompetencer gennem motivation og stadige udfordringer.​​

Vores forventninger til Internationale elever er, at de har et ønske om at blive bedre/ville forbedre sig med hensyn til de sproglige færdigheder.

Men også at de har et ønske om at inddrage globale problematikker i deres daglige undervisning.

Det kunne være: Amnesty International, Global Footprint, Immigration og Fake News.​​​

På International linje kan man i lighed med de andre boglige linjer tilkøbe en rejse. I forbindelse med vores rejser stræber vi efter, at vores aktiviteter bliver så autentiske som muligt.

Vi prøver at komme så tæt på det liv, befolkningen lever i de respektive lande som muligt. Dette stiller krav til vores elevers robusthed og deres evne til at reflektere over deres egne livsvilkår. Vi har igennem en årrække haft en rejsedestination, der hedder USA – Texas.

Texas-turen indeholder blandt andet: privat indkvartering i forbindelse med et samarbejde, vi har med fodboldklubben ”Texas Spurs” i Dallas, soccer match, besøg på” Love Joy High School” i Dallas og Bowie High School” i Austin, shooting range, ”Bull Creek”, trail ride mm.

Vi arbejder løbende med at udvikle nye rejsedestinationer, der kan perspektivere arbejdet på de boglige linjer, hvorfor der kan være andre supplerende tilbud end det nævnte på dit skoleår.​​